The Marriage Project

The Marriage Project

پروژه ازدواج

  • Available to stream online: Thu, Oct 15, 2:30pm to Sat, Oct 17, 2:30pm
  • اکران آنلاین: پنجشنبه، ۱۵ اکتبر، ساعت ۱۴۳۰ تا شنبه، ۱۷ اکتبر، ساعت۱۴۳۰
  • Virtual panel: Sat, Oct 17, 2:30pm
  • جلسه مجازی: شنبه، ۱۷ اکتبر، ساعت ۱۴۳۰

Streaming of this film is only available to viewers in Ontario, Canada. Virtual Q&A is available worldwide.

.اکران آنلاین این فیلم  فقط برای ساکنین اونتاریو قابل دسترسی است

.جلسه ی مجازی پرسش و پاسخ برای همگان قابل دسترسی است

 

Atieh Attarzadeh / Hesam Eslami / 2020 / Farsi with English subtitles / Iran / France / Qatar / 80 min / Canadian Premiere

عطیه عطارزاده/ حسام اسلامی / ۲۰۲۰ / فارسی با زیرنویس انگلیسی / ایران/فرانسه/قطر / ۸۰ دقیقه / نخستین اکران کانادا

TYPE: FILM

What happens when inpatients of a psychiatric institution are being encouraged to get married to each other and build lives together within the hospital grounds? The Marriage Project, a thematically unique and intriguing Iranian documentary, tells you just that. The film is set almost entirely in Ehsan’s House, a psychiatric facility in southern Tehran housing around 500 patients. With unprecedented access to the hospital’s communal spaces and events, Directors Atieh Attarzadeh and Hesam Eslami chronicle a bold project conducted by the hospital’s director, Dr. Farhad Ramezanejad. Historically, the hospital has always segregated men and women. But Ramezanejad proposes a social experiment – he advocates for patients to form relationships, get married and live as a family within Ehsan’s House. Facing scrutiny from his colleagues and a variety of responses from the patients, Ramezanejad is determined to get the project off the ground. But are Ehsan’s House’s patients ready to get married? And who exactly should decide that?

چه اتفاقی می افتد اگر بیماران یک مرکز روانپزشکی تشویق به ازدواج یکدیگر شوند و شروع به زندگی مشترک داخل مرکز درمانی کنند؟ پروژه ازدواج، مستندی منحصر به فرد و جذاب است که بر حول محور همین سوال می گردد. این فیلم تقریبا به طور کامل در خانه ی احسان، یک مرکز روانپزشکی در جنوب تهران که حدود ۵۰۰ بیمار را در خود جای می دهد، می گذرد. عطیه عطارزاده و حسام اسلامی کارگردانان این فیلم، در فیلم خود پروژه ی خیره انگیز مدیر این مرکز روانپزشکی، فرهاد رمضان نژاد را روایت می کنند. به طور معمول، زنان از مردان در این بیمارستان جدا زندگی می کنند. اما آقای رمضان نژاد تجربه ی اجتماعی جدیدی را پیشنهاد می کنداو بیماران خود را تشویق به ایجاد رابطه، ازدواج و زندگی مشترک در خانه ی احسان می کند. رمضان نژاد با اینکه با  موجی از انتقادات از سوی برخی از همکارانش و بیماران مرکز روبرو است، مصمم است تا این پروژه را عملی کند. اما آیا بیماران مرکز روانپزشکی احسان آماده ی ازدواج هستند؟ و دقیقاً چه کسی باید در این باره تصمیم بگیرد؟

Screening with

If I Die Please Delete My Soundcloud
Natasha Matila-Smith | 2019 |
Aotearoa / New Zealand | English with English subtitles | 8 minutes

Captured on video stillness, wondering and a matrix of existential dread. “In the middle of a sleepless night a variety of digital devices provide comfort and distraction for a restless mind. But does it help?”

ACCESSIBILITY

ASL Interpreted, Open Captions, Active Listener

An Active Listener will be available Sat, Oct 17 from 2:30-4:30pm to support this program.
Your active listener for this program is Christeen.
You can connect with Christeen by phone (talk or text) at (289) 779-4114 or by email at christeen.salik@gmail.com.

CO-PRESENTED WITH

JOIN THE CONVERSATION: Please join the Directors in a conversation moderated by filmmaker and journalist Aref Mohammadi

:در گفتگو همراه شوید
پس از اتمام اکران فیلم در گفتگویی با کارگردانان فیلم که توسط عارف محمدی، فیلمساز و روزنامه نگار مدیریت می شود، همراه ما شوید

How do we imagine conventional clinical spaces in relation to how we imagine life in the wider world? The Marriage Project allows us to consider ideas of personhood, love, and choices in the realm of institutionalized settings and what a lack of those experiences might suggest. The themes for this panel are centred on Iranian perspectives on mental health and relationships as well as alternative forms of therapy and community. 

چگونه می توان فضاهای متعارف درمانی را در ارتباط با زندگی خارج از آن تصور کنیم؟ پروژه ازدواج این امکان را فراهم می کند تا ایده هایی از قبیل فردیت، عشق و حق انتخاب را در حیطه ی فضاهای سازمانی بررسی کنیم و به تاثیر نبود این تجربیات هم بپردازیم. موضوعات این جلسه متمرکز بر دیدگاه های ایرانی در رابطه با سلامت روح و روان است و به آلترناتیوهای درمان و جامعه هم می پردازد.